081-754-3751 / 062-829-9095

info@excellentlift.co.th

ความรู้เรื่องลิฟท์

หลักการทำงานของลิฟท์

 

หลักการทำงานพื้นฐานของระบบประตูลิฟท์

 ระบบความปลอดภัยของ ระบบลิฟท์อาคาร

 

ระบบความปลอดภัยของลิฟท์

 


 


 

 

 


 

การเลือก ลิฟท์โดยสาร ให้เหมาะสมกับสถานที่

ลิฟท์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator) เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งเครื่องลิฟท์ได้ โดยส่วนใหญ่ห้องเครื่องจะอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร

ลิฟท์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator)

ลิฟท์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง (Roomless Elevator) เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องลิฟต์ได้ เครื่องชนิดนี้จึงมีขนาดเล็กกว่าปกติเพื่อประหยัดพื้นในที่ติดตั้ง

ลิฟท์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง (Roomless Elevator)

วิธีการเลือกใช้ลิฟท์เบื้องต้น

วิธีการเลือกใช้ลิฟท์เบื้องต้น-1

วิธีการเลือกใช้ลิฟท์เบื้องต้น-2