081-754-3751 / 062-829-9095

info@excellentlift.co.th

ตกแต่งลิฟท์

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)

 

ตกแต่งลิฟท์-ตกแต่งลิฟท์โดยสาร

 

ตกแต่งลิฟท์-ตกแต่งลิฟท์โดยสาร

 

ตกแต่งลิฟท์-ตกแต่งลิฟท์โดยสาร

 

ตกแต่งลิฟท์-ตกแต่งลิฟท์โดยสาร

 

ตกแต่งลิฟท์-ตกแต่งลิฟท์โดยสาร

 

 


 

ตกแต่งลิฟท์  #1

 

ตกแต่งลิฟท์

 

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

 


 

ตกแต่งลิฟท์  #2

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

 


 

ตกแต่งลิฟท์  #3

 

ตกแต่งลิฟท์

ตกแต่งลิฟท์-j

 

แบบ ตกแต่งลิฟท์ ที่บริษัทฯ นำเสนอ ในขั้นตอนอนุมัติ

* มีการเปลี่ยนแบบเพดาน ในขั้นตอนตกแต่งจริง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างเดิม

 ตกแต่งลิฟท์

 

 ตกแต่งลิฟท์

 

 ตกแต่งลิฟท์

 

 


 

ตกแต่งลิฟท์  #4

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

 

แบบ ตกแต่งลิฟท์ ที่บริษัทฯ นำเสนอ ในขั้นตอนอนุมัติ

* มีการเปลี่ยนแปลงแบบราวมือ / เพิ่มราวกันกระแทก / เพิ่มบอร์ดโฆษณา /  เปลี่ยนแบบพื้น  ในขั้นตอนตกแต่งจริง

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 


ตกแต่งลิฟท์  #5

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 


 

 

ตกแต่งลิฟท์-1024x1024

 

ตกแต่งลิฟท์-9

 

ตกแต่งลิฟท์

 

ตกแต่งลิฟท์

 

 

ตกแต่งลิฟท์

 

 

 

 

 

ตกแต่งลิฟท์

 

บริษัทฯ ยังมีวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งลิฟท์ หลากหลายแบบ หลากหลายลวดลาย

คลิก … แผงปุ่มกดหน้าชานพัก (LOP – Lobby Operation Panel)  / แผงปุ่มกดในห้องโดยสาร (COP – Car Operation Panel)

คลิก … พื้นกระเบื้องยาง

คลิก … ไฟเพดาน